Tag: Gạch block xây nguyên khối kích thước 220x95x60 mm

Gạch block xây nguyên khối kích thước 220x95x60 mm

Bên cạnh các loại gạch đất sét nung truyền thống thì hiện nay, nhiều công trình đã thay thế bằng gạch block xây nguyên khối kích thước 220x95x60 mm. Đây là loại gạch tuy không phải là mới, nhưng mức độ phổ biến của nó vẫn còn bị hạn chế khiến cho nhiều người chưa