Gạch thủy tinh 002

Loại gạch :    Gạch thủy tinh Mosaic
Qui cách: m2 = 9 vỉ
Kích thước (mm) :    1 vỉ = 327×327
Giá Bán: Liên Hệ